„ОУ Св. Св. Кирил и Методий“  Челопеч  отличено със STEM School Label

STEM School Label е иницииран като проект с участието на множество заинтересовани страни, финансиран от програма Еразъм+. STEM School Label е съвместна инициатива на European Schoolnet , Ciencia Viva (Португалия), Maison pour la Science d'Alsace (Франция), Центъра за насърчаване на науката (Сърбия) и Центъра за развитие на образованието (Литва). 

Целта на STEM School Label е да насочи европейските училища към увеличаване на интереса и уменията на младите европейци по предмети в областта на STEM и да предостави на училищата необходимите инструменти за ангажиране на техните ученици, учители и други участници в свързани дейности чрез разработване на подходяща стратегия за STEM.

В периода м. декември 2022г. – м. февруари 2023г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, като партньор на ЧПГЧО Челопеч, подготви своите разработки за развитие на STEM стратегията в училище. В този период процесът на акредитация за отличаване на ОУ със STEM School Label премина успешно. Описахме и публикувахме седем доказателства в различни ключови области, които да помогнат на училището ни да напредне и да има по-ясна стратегия за обучение по STEM. По-конкретно, ключовите области бяха свързани с обучението, учебната програма, оценяването, персонала, училищното ръководство, социалните връзки на училището и училищната инфраструктура.

От 27.02.2023г. „ОУ Св. Св. Кирил и Методий“  Челопеч е отличено с Competent Label.

Изказваме специална благодарност към г-н Николай Кръстев - директор на ЧПГЧО за предоставената възможност за партньорство, както и към г-жа Камелия Савова - учител по биология и химия за подкрепата и съдействието при изготвянето на разработките.

Уважаеми родители,

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Уведомяваме ви, че от месец януари стартира Дейност 5-  „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Целта на Дейност 5 е да се компенсира липсата на взаимодействие между учители и ученици, да се предотврати възникването на обучителни затруднения и натрупването на пропуски при овладяване на учебното съдържание, преодоляване на езиковата бариера и оказване на психологическа подкрепа, както и да се работи за успешната адаптация на учениците към условията на синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В дейност 5 следва да бъдат включени всички ученици от 1 до 12 клас, за които е констатирана необходимост от провеждане на допълнително синхронно обучение. Реализирането на дейността се осъществява чрез обучение в електронна среда, като се използват и функционалностите на информационната система по Проекта.

За всеки ученик, успешно преминал допълнителното синхронно обучение от разстояние се издава сертификат за участие в допълнително обучение по дейност 5.

 

 

 

 

STE(A)M или магия⁉️

💙Екипът на 🏫ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Челопеч има своя отговор след участието си в обучението STE(A)M – идеи, принципи, практически решения, с обучител Ангел Ангелов

https://shkolo.academy/courses/35580188/

И отговорът е магията на науката, пренесена в училище, чрез която: 

🌏Разбираме какво е общото между свареното яйце и земната структура.

🎈🔩Обясняваме си земетресенията, докато въртим балон и гайка

🥛🖌Рисуваме върху мляко и научаваме как сапунът унищожава вирусите.

🔺🟡🟩Откриваме, че при 3Д принтирането също се използват основните геометрични фигури.

🆒Учениците могат да измислят, нарисуват и създадат приложение на своя собствена игра и тя е супер интересна.

💻💦Програмираме музикална вода.

💡Учим за проводници и изолатори, чрез собственоръчно приготвен пластилин, който дори може да свети.

🐈🐕Едно училищно изобретение може да започне да храни бездомни животни в две общини (засега).

И още вълнуващи и интересни неща, които правят ученето желан и любопитен процес, а също припомнят, че🤓

➡️В началото един бъдещ СТЕАМ център може да изглежда като най-занемареното място в училище, до като не си го представим в друга роля.

➡️Наука можем да преподаваме с познати, лесно достъпни и не скъпи материали, от кухнята или кварталния магазин, или дори с отпадъци.

➡️Безплатните приложения за програмиране, проектиране и източниците на идеи често са на „един клик“ разстояние, до който води собствената ни професионална мотивация.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0A7WZaws2fcuuGXeycy5yCY6d4j4FGzD2sChwB2XqWzat8bc37RHykM3Hn1QuCEjBl&id=100077882662834