Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч се включиха в международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Идеята на конкурса е свързана с обогатяване познанията на учениците относно бедствията в световен мащаб,начините на поведение в такива ситуации и популяризиране  професиите на пожарникаря и спасителя чрез средствата на изобразителното изкуство, разкриващи  творческите заложби на участниците.

Списък на класираните участници на общински етап  от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Първа възрастова група- 7-10 години:

1-во място: Филип Вълчинов- 10 г.

2-ро място: Боян Кюренов- 7 г.

3-то място: Ивана Кесова- 9 г.

 

Втора възрастова група- 11-13 години:

 

1-во място: Стоян Иванов- 11 г.

2-ро място: Ивайла Димитрова-11 г.

3-то място: Деян Радев- 13 г.

 

 

с. Челопеч

05.2021 г.