Тема на обучението: "Модели за ефективно взаимодействие между образователната институция и семейството"

Място на провеждане: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Челопеч /Актова зала/
Период на провеждане: 24 - 25.06.2022 год.
Начален час: 24.06.2022 г. - 9,00 ч.
Краен час: 25.06.2022 г. - 16,00 ч.
Наименование на обучителната организация: SHKOLO Академия
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 18 
Брой кредити: 2