Тема на обучението: "STE(A)M - идеи, принципи, практически решения"

Място на провеждане: гр. Пловдив, Гранд Хотел Пловдив
Обучителна организация: SHKOLO Академия
Период на провеждане: 30.10.2022 год.
Начален час: 30.10.2022 г. - 10,00 ч.
Краен час: 30.10.2022 г. - 17,15 ч.
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 23 
Брой кредити: 1