„ОУ Св. Св. Кирил и Методий“  Челопеч  отличено със STEM School Label

STEM School Label е иницииран като проект с участието на множество заинтересовани страни, финансиран от програма Еразъм+. STEM School Label е съвместна инициатива на European Schoolnet , Ciencia Viva (Португалия), Maison pour la Science d'Alsace (Франция), Центъра за насърчаване на науката (Сърбия) и Центъра за развитие на образованието (Литва). 

Целта на STEM School Label е да насочи европейските училища към увеличаване на интереса и уменията на младите европейци по предмети в областта на STEM и да предостави на училищата необходимите инструменти за ангажиране на техните ученици, учители и други участници в свързани дейности чрез разработване на подходяща стратегия за STEM.

В периода м. декември 2022г. – м. февруари 2023г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, като партньор на ЧПГЧО Челопеч, подготви своите разработки за развитие на STEM стратегията в училище. В този период процесът на акредитация за отличаване на ОУ със STEM School Label премина успешно. Описахме и публикувахме седем доказателства в различни ключови области, които да помогнат на училището ни да напредне и да има по-ясна стратегия за обучение по STEM. По-конкретно, ключовите области бяха свързани с обучението, учебната програма, оценяването, персонала, училищното ръководство, социалните връзки на училището и училищната инфраструктура.

От 27.02.2023г. „ОУ Св. Св. Кирил и Методий“  Челопеч е отличено с Competent Label.

Изказваме специална благодарност към г-н Николай Кръстев - директор на ЧПГЧО за предоставената възможност за партньорство, както и към г-жа Камелия Савова - учител по биология и химия за подкрепата и съдействието при изготвянето на разработките.