Интегриран открит урок с учениците от 6-ти клас от ОУ Челопеч по идея на г-жа Елена Николова - преподавател по география и икономика. Шестокласниците разкриха интересни факти около бита, културата, нравите и обичаите на мексиканския народ посредством наученото в часовете по география с междупредметни връзки - история и цивилизация, КМИТ, математика, музика.

Мексико със своята мистична култура, богата многовековна история и екзотичен фолклор сякаш оживя в класната стая благодарение на екипната работа на преподавателите в съчетание с творческия талант на учениците. Всички зрители мислено се потопиха в един различен свят.