Световен ден на Земята!
... защото без нея всичко губи смисъл.

Децата и учениците от ОУ Челопеч показаха своята съпричастност към опазването на любимата планета Земя по оригинален начин чрез:
1) Конкурс за най-атрактивен костюм, изработен от екологични и рециклируеми материали;
2) Конкурс за постер;
3) Конкурс за рисунка;
4) Конкурс за презентация
... и много награди.

Нека бъдем отговорни към опазването на планетата и съхраняването на живота!