Учениците от 7 А и 7 Б клас на Основно училище “Св. Св. Кирил и Методий” с. Челопеч, съвместно с МКБППМН към община Челопеч, направиха демонстрация с велосипеди на “Учебна площадка за възпитание и обучение по безопасност на движението, приложно колоездене и озеленяване”. Учениците бяха разделени по двойки - момче и момиче и стартираха заедно. Целта на задачата беше да се движат по трасето, като спазват пътните знаци и правилата за движение по пътищата! Преди старта, учениците припомниха пътните знаци заедно с г-н Стоян Стрелков - учител по ФВС и бяха инструктирани от него. Като награда, всички участници получиха спортни екипи, осигурени от община Челопеч.