Скъпи родители и ученици на "ОУ Св. Св. Кирил и Методий", с.Челопеч въведени са противоепидемични мерки на територията на Република България до 29 март 2020 год.:
Преустановяват се учебните занятия, всички извънкласни мероприятия в училищата и в другите обучителни институции и организации, както и всякакъв вид масови мероприятия. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
Моля, свържете се с класните ръководители, ако те не се свържат с вас до неделя- 15 март 2020 год., за съгласуване на мерките за поддържане на непрекъснатост на обучението и активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16 март 2020 год.
Вярваме, че ще бъдете съпричастни към въведеното извънредно положение и ще съдействате за реализиране на дистанционен учебен процес.
Ограничете до минимум контактите на децата ви с други хора и не подценявайте сериозността на ситуацията.

Уважаеми родители и ученици на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с. Челопеч, във връзка с доказано наличие на коронавирус на територията на страната, всички училища влизат в нов режим на ограничения! Задължително се спират и отменят до второ нареждане масовите мероприятия,тържества, участието на учениците в състезания, екскурзии, бели, зелени училища, лагери, театри и пътувания по проекти в страни с наличие на заболяваемост. Ваканцията остава до 11.03.2020 включително. Не споделяйте храни и напитки помежду си в училище и спазвайте хигиенните норми! В училището са взети мерки, съгласно предписание от РЗИ и са доставени всички препарати, според изискванията. Моля, не разхищавайте умишлено субстанциите, които ще използвате на мивките в тоалетните за миене на ръцете. Няма място за паника! Бъдете внимателни, спазвайте хигиена и всичко ще бъде наред! Относно "зеленото" училище, ще ви бъде съобщено допълнително след ваканцията! Спокойно, няма да има ощетени финансово! През идната седмица ще получим информация относно възможностите как да процедираме в случая и ще бъдете уведомени! Останете по домовете си и не се събирайте в групи до края на ваканцията, за да ограничите предаването на вируси! Използвайте свободното си време за изпълнението на допълнителни упражнения, задачи и домашни! Ще се видим на 12.03.2020 г. Бъдете здрави и честит 8-ми март на всички прекрасни дами!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

В периода от 01.11. до 03.11.2019 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Челопеч се състоя посещение на учители и ученици от град Силистра и град Айтос. Посещението бе част от  Националната програма „Иновации в действие“, а темата му бе: „Заедно в света на иновациите“.