Уважаеми родители, приканваме ви да се включите в следващата дейност по НП "Заедно за всяко дете", Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищно и училищно образование", която ще се проведе на 8.11.19 г./петък/ от 16,30 ч в СК "Хармония".

2023/2024


2023

2020/2021

2019/2020

Уважаеми родители и ученици, уведомяваме ви, че на 28.10.19 г. ще има редовни учебни занятия съгл. писмо с вх. № 9105-369 от 21.10.19 на Министъра на образованието и науката.