Уважаеми родители, от утре дистанционното обучение на децата ви ще започва в 9:00 часа. Включени са само основните учебни предмети т.е. няма да се дават допълнителни задачи и упражнения по изобразително, физкултура, технологии и музика.Моля да осигурите на децата достъп до интернет. Всеки класен и преподавател е избрал свой електронен ресурс, платформа или затворена група в социалната мрежа. Няма да се преподава нов материал-идеята е да не се прекъсва обучителния процес и да се прави преговор и затвърдяване на знанията. Съобразили сме се с дадените ни препоръки от компетентните органи за опазване на здравето на децата и учениците- да не стоят по цял ден пред дигиталните устройства, часовете ще бъдат по 20 минути в ПГ и начален етап, а 30 мин. за прогимназиален. График и седмично разписание ще получите в затворените групи от класните ръководители. Учителите ЦОУД също ще бъдат на разположение за въпроси, консултации и помощ при самоподготовката. Също така ще подготвят ресурси и за заниманията по интереси. Учениците със СОП също няма да бъдат ощетени. За учениците, чиито родители не могат да осигурят интернет или дигитални устройства, сме осигурили медиатор, който още утре ще се свърже с тях, за да им предостави печатни материали за работа, подготвени от учителите. Не се поддавайте на паника, ще направим всичко възможно да спасим учебната година.
Бъдете здрави и мислете позитивно! Ще се справим заедно и с това предизвикателство!

Скъпи родители и ученици на "ОУ Св. Св. Кирил и Методий", с.Челопеч въведени са противоепидемични мерки на територията на Република България до 29 март 2020 год.:
Преустановяват се учебните занятия, всички извънкласни мероприятия в училищата и в другите обучителни институции и организации, както и всякакъв вид масови мероприятия. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
Моля, свържете се с класните ръководители, ако те не се свържат с вас до неделя- 15 март 2020 год., за съгласуване на мерките за поддържане на непрекъснатост на обучението и активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16 март 2020 год.
Вярваме, че ще бъдете съпричастни към въведеното извънредно положение и ще съдействате за реализиране на дистанционен учебен процес.
Ограничете до минимум контактите на децата ви с други хора и не подценявайте сериозността на ситуацията.