Образователното дело в Челопеч има богата история, която датира още от 1853 г. периода на Възраждането и се развива динамично и до днес. Първоначално поп Харитон разпро¬странява силата на словото в Челопеч.

През 1873 г. е построена първата училищна сграда, а 30 години по-късно е открита втората сграда, на мястото на която в момента се намира спортен комплекс „Хармония". По случай 100- годишнината си ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" получава орден "Кирил и Методий"- 1-м степен.

Стотици ученици се обучават в настоящата учи-лищна сграда вече повече от три десетилетия. През последните години, училището добива статут на средищно, а от 2017 г. е Иновативно училище. В момента в него се обучават 189 ученици от подготвителна група до 7-ми клас. Голяма част от завършилите ученици се пред¬ставят достойно и продължават образованието си в реномирани учебни заведения в страната и чужбина.

Училището се гордее със свои бивши възпитаници, които се реализират в професиите си и заемат важни и отговорни постове.
Наред със спазването на отколешните традиции, учениците имат възможността да се обучават в комфортна и блогоприятна учебна среда, възползвайки се от новаторските идеи на своите високо квалифицирани учители.

С помощта на Община Челопеч в лицето на инж. Алекси Кесяков, сградата на училището придобива европейски вид, а материалната база е една от най-модерните в района.

Екипът на училището работи по различни проекти, национални програми и успешно си взаимодейства с община Челопеч, Дънди ПрешъсМеталс Челопеч и „Елаците Мед" АД с цел повишаване на качеството на обра¬зованието.