СПИСЪК НА УЧИТЕЛИ
2023/2024 ГОДИНА

 

СПИСЪК НА УЧИТЕЛИ
2021/2022 ГОДИНА

 

СПИСЪК НА УЧИТЕЛИ
2019/2020 ГОДИНА

 • Нонка Георгиева Бантова - Директор
 • Аксения Богданова Асенова – учител по история
 • Павлина Петкова Петрова – ст. учител по ФВС и биология и химия
 • Цонка Николова Гешева – ст. учител по математика и ИТ
 • Петранка Христова Станикина – ст. учител в ПГ
 • Тихомира Тодорова Тодорова – учител в ПГ
 • Александра Христова Илиева – ст. учител в начален етап
 • Ганка Гетова Иванова – ст. учител в начален етап
 • Дора Павлова Димитрова – ст. учител в начален етап
 • Елена Крумова Лукова – ст. учител в начален етап
 • Теодора Петрова Недева – учител по АЕ
 • Виолета Светославова Милчева – учител в ЦОУД начален етап
 • Алена Атанасова Атанасова - – учител в ЦОУД прогимназиален етап
 • Иванка Атанасова Велкова – ст. учител по БЕЛ
 • Стела Георгиева Тодорова – учител в ЦОУД начален етап
 • Мариела Стоянова Бърборкова – учител в ЦОУД начален етап
 • Емилия Цвяткова Бикова – ст.учител в ЦОУД начален етап
 • Елена Стойчева Николова – педагогически съветник