• Таня Иванова Радева - председател, представител на родителите.
  • Алиция Стаменкова Стоянова - член, представител на финансиращ орган.
  • Цветелина Стоянова Нисторова - Вътева - член, представител на родителите.
  • Гергана Петкова Димитрова – Сарафова - представител на родителите.
  • Мариана Трифонова – представител на родителите.

Резервни членове:

  • Богдана Сиракова  – представител на родителите.
  • Зорка Веселинова – представител на родителите.
  • Десислава Боянова – представител на родителите.
  • Миглена Григорова – представител на родителите.
  • Любомира Калчева – представител на родителите.